Kwaliteit

Kwaliteit- en Procescontrole
Het hele coating proces is van binnenkomst van materiaal tot aflevering onderhevig aan controles en inspecties. Het proces wordt doorlopend bewaakt en het materiaal wordt tussentijds nauwkeurig geïnspecteerd.

Eigen kwaliteitsdienst
Met een eigen onafhankelijke kwaliteitsdienst wordt zowel de kwaliteit als het proces bewaakt en verbeterd volgens de ISO 9001 normen en Qualicoat.

Procescontrole
Zowel het voorbewerken als het poedercoaten en natlakken verloopt volgens vastgestelde procedures. In het proces zijn een aantal standaard inspectiemomenten ingebouwd en iedere productielijn heeft een kwaliteitscontroleur. De kwaliteitscontroleur heeft hiervoor een specialistische interne opleiding gevolgd.

Inspectie op binnenkomend materiaal
Bij binnenkomst wordt het materiaal nauwkeurig gecontroleerd en gesorteerd. Voordat het materiaal in productie wordt genomen moet het aan de juiste eisen voldoen. Het materiaal moet schoon zijn en mag geen oneffenheden vertonen. Een object moet op de juiste plaats openingen hebben. Hoeken, holle ruimtes, openingen moeten voldoende afvoermogelijkheden voor vloeistof hebben. Grote constructies moeten uit elkaar genomen kunnen worden.

Controle op de aflevering
Na de laatste behandeling wordt het materiaal deugdelijk ingepakt om het tijdens opslag en transport optimale bescherming te bieden.