Testen

Qualicoat testen

Hieronder treft u een overzicht aan van alle testen welke op gecoat materiaal uitgevoerd moeten worden onder vermelding van de minimale frequentie.

Uitgevoerd op het gelakte / gecoate materiaal
Visueel: op Oneffenheden en kleur op een afstand van 3m.
Laagdikte: 10x5 metingen per order, gemiddelde moet voldoen aan gevraagde laagdikte, laagst gemeten waarden mag niet lager zijn dan 80% van gevraagd, dus 60 is minimum 48 micron
Glans: 1x per kleur of 2x per dag

Destructieve Uitgevoerd op testpanelen 2x per dag per installatie

  • Hechting
  • Indeuking
  • Hardheid
  • Polymerisatietest
  • Ombuiging
  • Kogelvaltest

Kooktest: 1x per week 

Oventemperatuurcurve: 1x per week per installatie

Daarnaast zijn er ook nog diverse testen welke bij de voorbehandeling worden uitgevoerd. Zoals het controleren en op peil houden van de baden, chroomlaag gewicht, beitsafname en nog meer. Voor een uitgebreide specificatie van deze testen en overige informatie omtrent Qualicoat verwijzen wij u graag naar de website van Qualicoat, www.qualicoat.net.

Geplaatst in kwaliteit.